Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie III Sesja Gminnej Rady Seniorów

Zawiadamiam, że w dniu 18 lipca 2019 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, parter, sala ślubów odbędzie się III Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.

Porządek obrad:
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej II Sesji Gminnej Rady Seniorów.
3. Rozmowa z zaproszonymi Gośćmi: Panią Renatą Wiss, Panią Grażyną Bebak, Panią Mają Moczyńską-Papką.
4. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
5. Zatwierdzenie planu pracy na rok 2019.
6. Interpelacje i wnioski członków Gminnej Rady Seniorów do Prezydium.

/-/ Danuta Sokół
   Przewodnicząca
Gminnej Rady Seniorów

2019-07-01