Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie IV Sesja Gminnej Rady Seniorów

Zawiadamiam, że w dniu 26 września 2019 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się IV Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.

Porządek obrad:
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej III Sesji Gminnej Rady Seniorów.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Radnego Seniora.
4. Spotkanie z p. Jerzym St. Kozikiem – Zastępcą Przewodniczącego Rady LGD Korona Północnego Krakowa.
5. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
6. Interpelacje i wnioski członków Gminnej Rady Seniorów do Prezydium.


/-/ Danuta Sokół
   Przewodnicząca
Gminnej Rady Seniorów

2019-09-18