Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie o IX Sesji Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 17.04.2023r.

Zawiadamiam, że w dniu 17 kwietnia 2023r. /poniedziałek/ o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (II piętro, sala obrad) odbędzie się IX Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.

Porządek obrad:
    1. Otwarcie Sesji i przedstawienie porządku obrad.
    2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej VIII Sesji Gminnej Rady Seniorów.
    3. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną Radną Gminnej Rady Seniorów.
    4. Podziękowania Gminnej Rady Seniorów.
    5. Informacja Przedstawicieli Samorządu Gminy.
    6. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Kierowników Klubów Seniora działających na terenie Gminy.
    7. Interpelacje i wnioski członków Gminnej Rady Seniorów do Prezydium.

Danuta Sokół
Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów

2023-04-05