Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie V Sesja Gminnej Rady Seniorów

Zawiadamiam, że w dniu 12 grudnia 2019 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się V Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.

Porządek obrad:
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej IV Sesji Gminnej Rady Seniorów.
3. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
4. Interpelacje i wnioski członków Gminnej Rady Seniorów do Prezydium.


Danuta Sokół
Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów

2019-12-06