Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie VI Sesja Gminnej Rady Seniorów

Zawiadamiam, że w dniu 19 marca 2020 r. /czwartek/ o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się VI Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.

Porządek obrad:
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej V Sesji Gminnej Rady Seniorów.
3. Informacja na temat planu działania Gminnej Rady Seniorów.
4. Informacja Przedstawicieli Samorządu Gminy.
5. Spotkanie z Radną Powiatu Krakowskiego Panią Beatą Bartoszek.
6. Rozmowa z Panem Jerzym St. Kozikiem na temat nowo wydanej książki.
7. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
8. Omówienie zadania „Z wizytą u 90-latków”.
9. Interpelacje i wnioski członków Gminnej Rady Seniorów do Prezydium.

Danuta Sokół
Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów

2020-03-03