Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja Komisji Budownicta i Gospodarki Przestrzennej w dniu 10.06.2024r. o godz. 15.00

Przewodnicząca Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej informuje, że w dniu 10.06.2024 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji.

Porządek obrad:

  1. Rozwój sieci kanalizacyjnej na lata 2024-2029 - analiza dotychczasowych inwestycji w ciągu ostatnich 5 lat.
  2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023.
  3. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Katarzyna Konewecka-Hołój

2024-06-07