Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w dniu 08.06.2021 r.

Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej informuje, że w dniu 8 czerwca 2021 r. o godz. 8.00 odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji.

Porządek obrad:

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

2. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły na Komisję.

3. Sprawy bieżące.

2021-06-07