Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w dniu 14.07.2021 r.

Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej informuje, że w dniu 14 lipca 2021 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.

Porządek obrad:
1. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły na Komisję.
2. Sprawy bieżące.

Przewidziany jest wyjazd Komisji w teren.

2021-07-12