Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w dniu 17.09.2021 r.

Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej informuje, że w dniu 17 września 2021 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.

Porządek obrad:
1. Zapoznanie się z propozycjami zgłoszonymi do objazdu dróg.
2. Rozpatrzenie pism.
3. Sprawy bieżące.

2021-09-15