Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w dniu 30.05.2022

Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej informuje, że w dniu 30 maja 2022 r. o godz. 10.30 odbędzie się posiedzenie Komisji.

Porządek obrad:

1. Sprawa uregulowania rowu przy drodze gminnej w Pietrzejowicach - wyjazd w teren.
2. Sprawa odprowadzenia wód z drogi wojewódzkiej 776 i zalewania działki w Luborzycy - wizja w terenie.
3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021.
4. Sprawy bieżące.


Część posiedzenia, realizowana w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) będzie transmitowana na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/.

2022-05-26