Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska w ndiu 20.04.2023r.

Przewodnicząca Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska informuje, że w dniu 20.04.2023r. o godz. 9.45 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji.

Porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały
2. Spotkanie z prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP.
3. Informacja na temat inwestycji drogowych w ramach poprawy bezpieczeństwa.
4. Informacja na temat kanalizacji w Gminie.
5. Sprawy bieżące


Posiedzenie będzie transmitowane na stronie: https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/.

2023-04-18