Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu 15.07.2021 r.

Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska informuje, że w dniu 15 lipca 2021 r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji.

Posiedzenie rozpocznie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) a następnie przewidziany jest wyjazd w teren.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie pisma w sprawie czasowego podniesienia tonażu na drodze dojazdowej do działki w Luborzycy - wyjazd w teren.
2. Objazd szkół i newralgicznych miejsc w gminie pod kątem bezpieczeństwa.
3. Zapoznanie się z informacją dot. przeprowadzonych kontroli urządzeń na placach zabaw.
4. Sprawy bieżące.

2021-07-14