Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu 17.06.2021 r.

Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska informuje, że w dniu 17 czerwca 2021 r. o godz. 8.00 odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji.

Porządek obrad:
1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.
2. Zapoznanie się z odpowiedziami Urzędu Gminy na wnioski i zapytania z posiedzenia Komisji z dnia 25.05.2021 r.
3. Sprawy bieżące.

2021-06-14