Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu 23.11.2021 r.

Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska informuje, że w dniu 23 listopada 2021 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.

 

Porządek obrad:

1. Projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

2. Rozpatrzenie pisma.

3. Sprawy bieżące.

2021-11-18