Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 18.11.2021 r.

Przewodniczący Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że w dniu 18 listopada 2021 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.

 

Porządek obrad:

1. Analiza projektu budżetu, zapoznanie się z protokołami z ostatnich zebrań wiejskich.

2. Podsumowanie spotkania z przedstawicielami komitetów uczniowskich (wnioski młodzieży).

3. Dom Aktywnego Seniora w Łososkowicach - plan na finansowanie i kontynuację funkcjonowania placówki.

4. Sprawy bieżące.

2021-11-16