Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 25 licpa 2022r.

Przewodniczący Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że w dniu 25 lipca 2022 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Proponowany porządek obrad:
    1. Rozwój infrastruktury technicznej w zakresie wodociągów.
    2. Plan rozbudowy oświetlenia ulicznego.
    3. Rozwój MPK na terenie Gminy (Dojazdów i Wilków - dwie najbardziej zaludnione miejscowości w Gminie pozbawione komunikacji miejskiej).
    4. Informacja na temat składanych wniosków o dofinansowanie i pozyskanych środków.
    5. Przygotowanie akcji „Zwalniam przy szkole”.
    6. Sprawy bieżące

Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/.

2022-07-20