Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 6.03.2024

Przewodnicząca Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że w dniu 6.03.2024 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji.

Proponowany porządek obrad:

1. Analiza zrealizowanych projektów i dotacji pod kątem finansowym (ewentualne kary po stronie gminy) od roku 2018.
2. Informacja Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej co do zgodności projektów z opisami do przetargu (w oparciu o zapytania mieszkańców).
3. Aktualne informacje o postępie przejmowania działek od Skarbu Państwa.
4. Propozycja konkursu "Jesteś tym, co jesz" dla uczniów klas I-III i klas IV-VIII.
5. Sprawy bieżące.


Posiedzenie będzie transmitowane na stronie:
https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/.

2024-03-01