Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania i Inijcatyw Społecznych w dniu 17.04.2023r.

Przewodnicząca Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że w dniu 17.04.2023r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji.

Proponowany porządek obrad:
1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r.
2. Przygotowanie terenów rekreacyjnych (placów zabaw) i terenów zielonych do sezonu wiosna-lato - informacja.
3. Zapoznanie się z zestawieniem nieruchomości gminnych przekazanych w dzierżawę lub najem.
4. Aktualne inwestycje na terenie gminy.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej.
6. Sprawy bieżące.


Posiedzenie będzie transmitowane na stronie: https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/.

2023-04-13