Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu Komisji Rolinictwa, Handlu i Usług w dniu 10.05.2023r.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług informuje, że w dniu 10 maja 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji.

Porządek obrad:
1. Podsumowanie realizacji zimowego utrzymania dróg.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r.
3. Spotkanie z Dyrektorem ZGK i wyjazd w teren.
4. Sprawy bieżące.


Część posiedzenia Komisji odbywającą się w Urzędzie Gminy będzie transmitowana na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/

2023-05-04