Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług w dniu 01.07.2021 r.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług informuje, że w dniu 1 lipca 2021 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie pisma w sprawie braków wody na ul. Pogodnej w Dojazdowie.

2. Zapoznanie się z projektem Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

3. Sprawy bieżące.

2021-06-30