Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług w dniu 14 czerwca 2021 r.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług informuje, że w dniu 14 czerwca 2021 r. o godz. 9.30 odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji.

Porządek obrad:

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

2. Sprawy bieżące.

2021-06-11