Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług w dniu 15.10.2021 r.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług informuje, że w dniu 15 października 2021 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) rozpocznie się posiedzenie Komisji.

Porządek obrad:
1. Zapoznanie się z wynikami przetargu na prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych.
2. Zapoznanie się ze stanem dróg rolniczych - wyjazd w teren.
3. Sprawy bieżące.

2021-10-13