Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług w dniu 16.08.2021 r.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług informuje, że w dniu 16 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.

Porządek obrad:
1. Informacja dotycząca opinii i postanowień Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

2. Zapoznanie się z aktualnym stanem dróg rolniczych po ulewnych deszczach.

3. Rozpatrzenie pism.

4. Sprawy bieżące.

2021-08-12