Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług w dniu 20.08.2021 r.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług informuje, że w dniu 20 sierpnia 2021 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.

Porządek obrad:
1. Zapoznanie się z propozycją warunków zimowego utrzymania dróg gminnych i wydanie opinii w tej sprawie.
2. Sprawy bieżące.

2021-08-19