Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 30.06.2021 r.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie skarg, które wpłynęły do Rady Gminy.

2. Rozpatrzenie petycji dot. budowy chodnika w miejscowości Głęboka.

2021-06-28