Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 12.09.2022r.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że w dniu 12.09.2022 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (II piętro, sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.

Proponowany porządek obrad:
1. Żłobek  - dotacja, postęp prac, rekrutacja.
2. Projekty rozbudowy szkół oraz dotacje.
3. Rozpatrzenie pism.
4. Sprawozdania z wykonania Budżetu za I półrocze.
5. Sprawy Bieżące.

Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/.

2022-09-06