Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 23.05.2022r.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że w dniu 23 maja 2022 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (II piętro, sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.

Proponowany porządek obrad:
1. Informacja na temat liczby dzieci w szkołach.
2. Informacja na temat realizacji Żłobka w Głębokiej.
3. Plany wydarzeń plenerowych i wakacyjnych CKiP.
4. Spotkanie z Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Luborzycy.
5. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021.
6. Spotkanie z Wójtem Gminy.
7. Sprawy bieżące.
Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/

2022-05-19