Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 24.09.2021 r.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że w dniu 24 września 2021 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.

Porządek obrad:
1. Rozpatrzenie wniosków o przyznanie stypendiów - obrady w tym punkcie będą utajnione zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przewidywany czas realizacji pkt 1 to około 1 godz. z możliwością przedłużenia.
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok szkolny 2020/2021.
3. Informacja o terenach pod żłobek.
4. Spotkanie z Dyrektor CKiP.
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
6. Rozpatrzenie pism.
7. Sprawy bieżące.

2021-09-22