Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 28.09.2022r.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że w dniu 28.09.2022 r. o godz. 7.30 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (II piętro, sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.

Proponowany porządek obrad:
1. Rozpatrzenie wniosków o przyznanie stypendiów - obrady w tym punkcie będą utajnione zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przewidywany czas realizacji pkt 1 to około 30 minut z możliwością przedłużenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. - zapoznanie się z odpowiedziami na pytania z dnia 12.09.2022 r.
4. Sprawy bieżące.

Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/.

2022-09-23