Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 06.09.2021 r.

Informujemy, że w dniu 6 września 2021 r. o godz. 13.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy.

W trakcie posiedzenia poruszone zostaną tematy:
1. Omówienie współfinansowania przez Gminę z Powiatem Krakowskim zadania pn.:„Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB gminy Kocmyrzów-Luborzyca”.
2. Zapoznanie się z opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie projektu Regulaminu Dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
3. Zapoznanie się z projektami uchwał w sprawie udzielenia dotacji dla jednostek OSP oraz omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Kraków dotyczącego kierowania mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do Środowiskowego Domu Samopomocy zlokalizowanego na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
4. Omówienie tematu zagospodarowania centrum gminy.
5. Sprawy bieżące.

Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/

 

 

2021-09-02