Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 1.07.2024r. o godz. 15.00

Informujemy, że w dniu 1 lipca 2024 r. o godz. 15.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy.
Proponowany porządek obrad:
1. Punktowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Procedura naprawcza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
4. Drogi wskazane do realizacji ze środków Polskiego Ładu.
5. Uruchomienie komunikacji wewnętrznej w gminie.
6. Określenie terminu wyborów sołtysów i rad sołeckich.
7. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Stałych Komisji Rady
2024-06-27