Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 22.11.2021 r.

Informujemy, że w dniu 22 listopada 2021 r. o godz. 15.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy.

 

W trakcie posiedzenia poruszone zostaną tematy m.in. :

1. Rozpatrzenie wniosków Stowarzyszeń omawianych na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

2. Rozpatrzenie wniosku sołectwa Łososkowice dot. funduszu sołeckiego na 2022 rok.

3. Informacja na temat podatków.

4. Omówienie pism, które wpłynęły do Rady Gminy.

5. Omówienie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

6. Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/

 

2021-11-18