Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 18.04.2023 r.

Informujemy, że w dniu 18 kwietnia 2023 r. o godz. 8.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:
1. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 776 - wskazanie odcinka.
2. Sprzedaż hurtowa wody dla mieszkańców Łuczyc i Goszczy od Gminy Michałowice dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca i zmiana taryfy za wodę.
3. Propozycje górnych stawek za usługi wywozu nieczystości ciekłych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.
4. Propozycja mieszkańca dot możliwości odkupienia przez gminę nieruchomości (Wola Luborzycka).
5. Porozumienie w/s wspólnego prowadzenia i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej w latach 2024-2025.
6. Sprawy bieżące.

Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/.

2023-04-13