Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Wspólne posiedzenie Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 2 marca 2023 r.

Informujemy, iż w dniu 2 marca 2023 r. godz. 8.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał.

2. Postęp prac w zakresie rewitalizacji centrum gminy.

3. Stan bezpieczeństwa w Gminie - inicjatywy policji z zakresu profilaktyki i prewencji na 2023 r.

4. Informacja na temat etapów projektowania rozbudowy szkół (finalne projekty, harmonogram finansowania inwestycji, infrastruktura drogowa przy obiektach).

5. MPK.

6. Regulacja stanu prawnego działek gminnych, ceny najmu budynków gminnych.

7. Sprawy bieżące.Posiedzenie będzie transmitowane na stronie: https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/.

2023-02-28