Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XLIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W poniedziałek 6 marca 2023 roku odbyło się posiedzenie XLIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. w którym uczestniczyli zaproszeni Goście w osobach: Arkadiusza Wrzoszczyka – Wicestarosty Powiatu Krakowskiego, Radnych Powiatu Beaty Bartoszek i Włodzimierza Tochowicza, Jacka Grygi – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego oraz Konrada Stacha – Kierownika Wydziału Dróg i Mostów ZDPK.

 

XLIII Sesja Rady Gminy rozpoczęła się od części proceduralnej, podczas której przyjęty został protokół z poprzedniej XLII Sesji Rady Gminy.

 

Pierwszym punktem obrad była dyskusja dotycząca stanu powiatowej infrastruktury drogowej znajdującej się na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz planowanych

w najbliższym czasie powiatowych inwestycji drogowych na terenie naszej gminy. Rozpoczęło ją wystąpienie Wicestarosty Powiatu Arkadiusza Wrzoszczyka. Po jego zakończeniu Dyrektor ZDPK Jacek Gryga, przedstawił zebranym prezentację multimedialną dotyczącą zadań realizowanych przez powiat na terenie gminy, w zakresie infrastruktury drogowej.

 

Po zakończeniu dyskusji, w kolejnym punkcie obrad, informację z przebiegu wspólnego posiedzenia Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska przedstawiły Radzie ich Przewodniczące: Katarzyna Konewecka-Hołój - Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz Jadwiga Łach - Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska.

 

Następnie kontynuując obrady Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

• w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzysztoforzyce;

• w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2023 r.;

• w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2023 r.;

• w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2023-2035.

 

Po przyjęciu ww. uchwał głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który w swoim wystąpieniu przedstawił Radzie informację o pracy w okresie pomiędzy XLII a XLIII Sesją Rady Gminy.

 

Posiedzenie XLIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyła, zgodnie

z przyjętym porządkiem obrad, realizacja punktu poświęconego omówieniu spraw bieżących

i przedstawieniu wolnych wniosków.

 


Pliki do pobrania:
2023-03-06