Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XLIV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w d niu 27.03.2023r.

W poniedziałek 27 marca 2023 roku odbyło się posiedzenie XLIV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w którym uczestniczyli zaproszeni Goście: Zdzisław Kucia – TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Krakowie, Kierownik Regionu SN i nN Nowa Huta oraz Marcin Kowalczyk - st. specjalista ds. Oświetlenia, Biuro Obsługi Oświetlenia Kraków (NMK).

Posiedzenie XLIV Sesji Rady rozpoczęło się od części proceduralnej, podczas której przyjęty został protokół z poprzedniej XLIII Sesji Rady Gminy. W pierwszym punkcie realizowanego porządku obrad odbyła się dyskusja z udziałem obecnych na Sesji przedstawicieli TAURONU, której tematem była współpraca z Gminą Kocmyrzów-Luborzyca w zakresie oświetlenia ulicznego.

Po zakończeniu dyskusji głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który w swoim wystąpieniu przedstawił Radzie szczegółowe informację o pracy w okresie pomiędzy XLIII a XLIV Sesją Rady Gminy. Po zakończonym wystąpieniu pana Wójta, o przebiegu posiedzenia Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, poinformował jej Przewodniczący Augustyn Kaczmarczyk. Z kolei informację o wspólnym posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu przedstawili Radzie ich Przewodniczący: Katarzyna Konewecka-Hołój (Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych) oraz Grzegorz Marzec (Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu).

Kontynuując swoje obrady Rada Gminy, na poniedziałkowej Sesji, podjęła następujące uchwały:

 

• w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z dnia 12 lipca 2018 r.;

 

• w sprawie wprowadzenia zmiany uchwały nr VII/42/2019 z dnia 6.05.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów- Luborzyca oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych;

 

• w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Kocmyrzowie-Luborzycy na lata 2023-2025;

 

• w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca do realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i złożenie wniosków o dofinansowanie w ramach tego programu;

 

• w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2023 r.;

 

• w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2023–2035.

Poniedziałkowe obrady XLIV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyła, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, realizacja punktu poświęconego omówieniu spraw bieżących i przedstawieniu wolnych wniosków.

 

 

Pliki do pobrania:
2023-03-27