Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie o LV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadamiam, że w dniu 26 lutego 2024 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się LV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej LIV Sesji Rady Gminy.
2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
3. Podsumowanie działalności Gminnej Rady Seniorów.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu PSZOK.
6. Zmiana Uchwały Nr LI/478/2023 z dn. 27 listopada 2023 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu rządowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
7. Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Luborzyca.
8. Rozpatrzenie skarg.
9. Zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-
2039.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca


Transmisja obrad Sesji na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/

2024-02-21