Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie o LVI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 25 marca 2024r.

Zawiadamiam, że w dniu 25 marca 2024 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się LVI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej LV Sesji Rady Gminy.
2. Podsumowanie kadencji 2018-2024.
3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
4. Uchwalenie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2024 r.
5. Rozpatrzenie skarg.
6. Przekazanie Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących.
7. Zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca


Transmisja obrad Sesji na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/

2024-03-20