Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 6.03.2023r.

Zawiadamiam, że w dniu 6 marca 2023 r. /poniedziałek/ o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XLII Sesji Rady Gminy.
2. Dyskusja na temat powiatowych inwestycji drogowych na terenie gminy.
3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzysztoforzyce.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2023 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/200/2021 z dnia 11.02.2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
7. Zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2035.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Transmisja obrad Sesji na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/

/-/ Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy

2023-03-01