Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 27.03.2023r.

Zawiadamiam, że w dniu 27 marca 2023 r. /poniedziałek/ o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XLIII Sesji Rady Gminy.
2. Dyskusja z Przedstawicielami TAURON Nowe Technologie S.A. oraz TAURON DYSTRYBUCJA S.A. na temat współpracy z Gminą Kocmyrzów-Luborzyca w zakresie oświetlenia ulicznego.
3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z dnia 12 lipca 2018 r.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr VII/42/2019 z dnia 6.05.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
6. Uchwalenie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Kocmyrzowie-Luborzycy na lata 2023-2025.
7. Wyrażenie zgody na przystąpienie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca do realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i złożenie wniosków o dofinansowanie w ramach tego programu.
8. Zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2035.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.Transmisja obrad Sesji na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/

/-/ Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy

2023-03-21