Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 05.07.2021 r.

Zawiadamiam, że w dniu 5 lipca 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXVI Sesji Rady Gminy.
2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
3. Uchwalenie Strategii Rozwoju Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2021-2030.
4. Uchwalenie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca, w roku szkolnym 2021/2022.
6. Rozpatrzenie skarg i petycji.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


mgr Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

2021-06-30