Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 06.05.2019 r.

Zawiadamiam, że w dniu 6 maja 2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się VII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej VI Sesji Rady Gminy.
2. Złożenie gratulacji nowo wybranym sołtysom.
3. Informacja na temat działań podjętych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca związanych  z ochroną środowiska.
4. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/99/2016 z dnia 28.01.2016 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/147/2016 z dnia 27.07.2016 r.
7. Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1.09.2019 r.
8. Ustalenie planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Małopolskie Talenty
– I i II etap edukacyjny – Gmina Kocmyrzów-Luborzyca”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Kocmyrzów Luborzyca na wystąpienie z wnioskiem o skomunalizowanie działki nr 353 w obrębie Karniów.
11. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Proszowickiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej.
12. Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji.
13. Zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025.
14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

/-/ mgr Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

2019-04-30