Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 07.09.2020 r.


Zawiadamiam, że w dniu 7 września 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 16.00 odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy.

Ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z koronawirusem, bezpośrednio w Sesji uczestniczyć będą tylko Radni. Ewentualne sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji można zgłaszać Radnym lub do Biura Rady biurorady@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

Sesja będzie transmitowana na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XVII Sesji Rady Gminy.
2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Zielonki na realizację zadania publicznego w zakresie kierowania mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do Środowiskowego Domu Samopomocy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Kraków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych.
6. Podjęcie rezolucji w sprawie poprawy bezpieczeństwa oraz jakości transportu kolejowego.
7. Wyrażenie woli przejęcia od Powiatu Krakowskiego zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2152K – budowa chodnika w Łuczycach".
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących Komendy.
9. Zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


Małgorzata Doniec

Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

2020-09-02