Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 08.06.2020 r.

Zawiadamiam, że w dniu 8 czerwca 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy. Ze względu na sytuację epidemiczną, Sesja odbędzie się w dwóch salach:
- Radni - sala obrad, II piętro
- Sołtysi oraz osoby, które zgłosiły się do debaty nad Raportem o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2019 - sala USC, parter.

Możliwość zabrania głosu dla osób uczestniczących w Sesji na sali USC będzie w trakcie debaty nad Raportem oraz w sprawach bieżących. Transmisja obrad Sesji dla Mieszkańców będzie prowadzona na dotychczasowych zasadach na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XV Sesji Rady Gminy.
2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
3. Debata nad Raportem o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2019.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
7. Zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

2020-06-02