Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 12.10.2018 r.

Zawiadamiam, że w dniu 12 października 2018 r. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy.

 

Porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XLIV Sesji Rady Gminy.

 2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok szkolny 2017/2018
 4. Uchwalenie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie okresu najmu dla NZOZ "MADZIA".
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
 7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 8. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
 9. Podsumowanie kadencji 2014-2018.
 10. Interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

/-/ mgr Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

2018-12-12