Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 14.07.2020 r.

Zawiadamiam, że w dniu 14 lipca 2020 r. /wtorek/ o godz. 16.00 odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy.

Ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z koronawirusem, bezpośrednio w Sesji uczestniczyć będą tylko Radni. Ewentualne sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji można zgłaszać Radnym lub do Biura Rady biurorady@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

Sesja będzie transmitowana na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XVI Sesji Rady Gminy.
2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
3. Uchwalenie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/248/2017 z dnia 20.09.2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
5. Podjęcie uchwał w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Krzysztoforzyce.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca w roku szkolnym 2020/2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania funkcjonowania Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie prowadzonego przez Gminę Kraków
8. Udzielenie dotacji z budżetu gminy dla jednostek OSP.
9. Zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


Małgorzata Doniec

Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

2020-07-08