Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 16.08.2018 r.

Zawiadamiam, że w dniu 16 sierpnia 2018 r. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XLII Sesji Rady Gminy.
  2. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy - Filia w Słomnikach dotycząca różnych form wspierania osób bezrobotnych.
  3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
  6. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022.
  7. Interpelacje i zapytania Radnych.
  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

/-/ mgr Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

 

2018-11-23