Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 19.09.2018 r.

Zawiadamiam, że w dniu 19 września 2018 r. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XLIII Sesji Rady Gminy.
  2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
  3. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na temat bieżącej działalności oraz realizowanych projektów.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich.
  6. Udzielenie dotacji dla jednostek OSP w Łuczycach i Marszowicach.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie  dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za pomocą innego instrumentu płatniczego.
  8. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022.
  9. Interpelacje i zapytania Radnych.
  10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

/-/ Małgorzata Doniec

Przewodniczący Rady Gminy

2018-11-23