Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 21.06.2021 r.

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - /t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713/, zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na dzień 21 czerwca 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 14.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Ewentualne sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji można zgłaszać do Biura Rady: biurorady@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

Sesja będzie transmitowana na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXV Sesji Rady Gminy.
  2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
  3. Debata nad Raportem o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2020.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
  7. Zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033.
  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

/-/ Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy"

2021-06-17