Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy 24 maj 2022r.

Zawiadamiam, że w dniu 24 maja 2022 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXIII Sesji Rady Gminy.
2. Dyskusja na temat powiatowych inwestycji drogowych na terenie gminy.
3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
4. Informacja o przekazaniu Radnym Raportu o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2021.
5. Podjęcie uchwał w sprawie ustanowienia znaku graficznego (logo) Gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dojazdów.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Nr XXXIII/312/2022 z dnia 31 marca 2022 r.
8. Ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
9. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Proszowickiemu.
10. Zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.
11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


Transmisja obrad Sesji dla Mieszkańców na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

2022-05-18